Skip to content

DIGITALSTUDIONS BLOGG

Digitalstudions arbete med Hopin

April 2022

Planerar du för det digitala eventet men tycker att det missar många viktiga element som det fysiska eventet har? Låt oss presentera vår samarbetspartner Hopin! Nu kan både det mindre och det större eventet bli så digitalt att det känns fysiskt. Vi på Digitalstudion rekommenderar ofta Hopin som plattform för digitala konferenser. 

Plattformen svarar upp mot behov av en varumärkesanpassad, intuitiv och interaktiv eventupplevelse. Att aktivera och stimulera sina deltagare blir särskilt viktigt i digitala event. Varje funktion innehåller chatt, polls och Q/A främjar även det aktivitet. Funktionerna och möjligheterna är många, men tack vare plattformens tydliga struktur är det enkelt för deltagarna att lokalisera sig runt i eventet.

Tanken bakom Hopin är att efterlikna det fysiska eventet fast i en virtuell värld. Som deltagare kan du själv välja var du vill befinna dig när. Precis som under ett fysiskt event, med rum för parallella presentationer och olika montrar representerade av respektive aktör. Eventsidan är fyller inte bara funktionen i att möta deltagarnas förväntningar och behov, utan också arrangörens behov av varumärkesanpassning efter grafisk identitet. Den röda tråden av enkelhet drar sig enda från registrering till avslutat event.

 

Funktioner

De centrala funktionerna i Hopin.

Stage

Här hålls de mest centrala föreläsningarna i Hopin och är eventets mittpunkt.

Expo Booths

I Hopin kan företag bygga upp varumärkesanpassade mässmontrar. I montrarna aktören välja mellan att livesända eller infoga förinspelat och varumärkes anpassat material.

Sessions

Hopins mindre rum där föreläsare ges möjlighet att hålla parallella presentationer.

Replay

Deltagare kan i efterhand ta del av inspelat material i upp till 12 månader på Hopin. Funktionen stödjer även nedladdning som kan levereras till arrangören efter avslutat event.

Rapporter

Efter avslutat event finns möjlighet att dra ut data om deltagarnas generella aktivitet i eventet via Hopin.

Networking

Det fysiska eventets mingel som slumpmässigt parar ihop två deltagare under en begränsad tid. Hopin tillåter även deltagare att byta kontaktuppgifter.

Play Video