Digitalstudions mötesskola

Tips 1.

Är det du som organiserar mötet? Tänk på att digitala möten kräver minst lika mycket förberedelser som fysiska. Kom förberedd.

Tips 2.

Är du som håller i mötet? Säkerställ mötets syfte. Sätt en marknadsföringsplan och se till at inbjudan och program når deltagarna i god tid.

Tips 3.

Är du som håller i mötet med andra deltagare som håller i utvalda hållplatser? Säkerställ att alla är uppdaterade och förberedda på sina respektive ansvarsområden.

Tips 4.

Se alltid till att mötets körschema finns färdigt i ett så tidigt skede som möjligt – så alla deltagare hinner läsa på i god tid.

Tips 5.

Vet du vilken mötesplattform ni ska använda och kanske ännu viktigare – vet alla deltagare? Var tydlig med att informera vilket program som kommer användas i god tid innan mötet.

Tips 6.

Nu eller sen? Sker mötet i realtid så använd gärna Zoom eller Teams Ska endast ett webinarium med envägskommunikation anordnas så kan Youtube eller Facebook vara bra alternativ.

Tips 7.

Se till att tekniken funkar. Gör tester med deltagarna så att hårdvaran fungerar för alla som ska vara med. Samtliga bör vara vana vid gränssnittet och alla funktionaliteter.

Tips 8.

Alla minns ett roligt möte. Lägg gärna tid på att skapa grafik som gör innehållet mer intresseväckande och spännande.

Tips 9.

Tänk på att ditt digitala möte konkurrerar med mailkorgar, telefoner och en massa annat. Presentera därför ditt innehåll på ett attraktivt sätt för att hålla deltagandet levande. Det ska löna sig att lyssna.

Tips 10.

Var allt bra förra mötet? Bra. Var något ganska dåligt? Ännu bättre. Identifiera vad som gick mindre bra och gör justeringar inför nästa digitala möte.

Tips 11.

Planera. Identifiera nyckeltal – antal deltagare, genomsnittlig tittartid och interaktivitet. På detta sätt kan du succesivt höja kvaliteten. Gör detta arbeta inför mötet.